Personlig barnbok - Hej då till blöjan

  • Utgivningsår: 08-09-2022
  • ISBN: 1234567892

Att sluta med blöja är en stor händelse i ett barns liv. I denna personliga barnbok övar sig vår lilla huvudperson på att sluta med blöja. Under berättelsens gång upplever barnet både framgångar och olyckor och det möts av närvarande och kärleksfulla vuxna.

Boken är skriven av psykologen och barnboksförfattaren Ina Victoria Haller och den har skrivits med en önskan om att göra processen med att sluta använda blöja lättare för barnet. Boken kan användas som ett redskap för föräldrar för att hjälpa barnet i denna nya fas. I början av boken finns det en vägledning med goda råd om hur ni som föräldrar kan hantera blöjstoppet.

Boken kan göras med en eller två vuxna som bor tillsammans med barnet. Ni väljer själva om barnet ska använda potta eller toalett i boken.

Artiklar som boken omnämns i