Prasselbok Bamse

  • Utgivningsår:
  • ISBN: 7317444600264

Vad är det som prasslar?

Det får du veta i den här boken med Bamse och hans vänner.

En prasselbok för de minsta barnen, där bilderna både syns och hörs. En bok med prassel i alla sidorna.

Artiklar som boken omnämns i