Ditt kompetenta barn : på väg mot nya värderingar för familjen

  • Utgivningsår: 03-01-2018
  • ISBN: 9789174248463

I "Ditt kompetenta barn" gör den välkände danske familjeterapeuten Jesper Juul upp med många traditionella uppfattningar och värderingar inom barnuppfostran.

Här presenterar han ett helt nytt sätt för barn och vuxna att umgås på, som varken bygger på gamla tiders auktoritära maktutövning eller demokratisk tyranni utan på jämlikhet och lyhördhet. "Lyssna på era barn", uppmanar Jesper Juul. "Lita på att deras reaktioner är kompetenta!"

Jesper Juul belyser klokt och ömsint sina teorier med en mängd exempel hämtade ur verkligheten. Han har under många år varit verksam i olika kulturer och är idag ledare för terapiinstitut i Odder, Köpenhamn och Zagreb.

Artiklar som boken omnämns i