En liten bok om konsten att vara pappa

  • Utgivningsår: 01-12-2003
  • ISBN: 9789163146343

Boken handlar om fadern, barnet och de heliga banden - om papparoll och faderskap för de nya männen, de som ska vara pappor på 2000-talet. De vill vara goda fäder. Men de vet ofta inte hur de ska bära sig åt, för de saknar ofta egna goda förebilder.

Psykologen och psykoterapeuten Åke Högberg delar här med sig av sina erfarenheter från tusentals terapitimmar där män och kvinnor berättar om sina fäder, om hur de var och hur det kunde ha varit. Boken handlar om den förändrade mansrollen, om den oersättliga pappan, om barnkunskap för fäder, om en pappas viktigaste uppgifter, om pappan som mentor - kort sagt om fadern som vägvisare ut i livet.

Artiklar som boken omnämns i