Pekbok för ungar från betongen

  • Utgivningsår: 14-09-2016
  • ISBN: 9789198269420

Äntligen är den här! Pekboken som inte tråkar utföräldrar.
Men den är mer än så för här är nu pekboken som ger mer än de vanliga plattityderna. Den tar upp en del av det svenska språket som vanligtvis förbises och motarbetas men som ändå lever vidare utan att bry sig om sina belackare. Tack vare denna bok kommer ditt barn att lära sig vardagligt användbara ord och livsnödvändiga begrepp som t.ex. aina, göt och guzz.

Uhr och Herolf har skapat boken som en hyllning till orten men den är även bitvis samhällskritisk och går att läsas på ett sätt för barnet och på ett annat för den vuxne.

Artiklar som boken omnämns i