Personlig barnbok om livet på förskolan

  • Utgivningsår: 08-09-2022
  • ISBN: 1234567893

För barn som ska börja på förskolan eller som redan går på förskolan.

Boken handlar om vardagen på förskolan - från det att barnet lämnas på morgonen tills en vuxen hämtar barnet igen. De olika aktiviteterna som beskrivs i boken är till exempel att barnet deltar i samling, lek på avdelningen, matstund, sovstund, lek på förskolegården och hämtning.

Boken kan både användas som hjälp till att börja på förskolan och till barn som redan går på förskolan. Den kan förbereda barnet på vardagen på förskolan och de förändringar det innebär. Samtidigt passar boken också för barn som redan går på förskolan eftersom den beskriver en vanlig vardag och uppmanar till att prata om barnets känslor genom olika frågor som ställs i boken.

Frågorna som man ställer till barnet om vardagen på förskolan hjälper barnet att lära sig de dagliga rutinerna på förskolan. Boken fokuserar på barnets motoriska och sociala utveckling med frågor som till exempel: Hur är man en bra kompis? På så vis engageras barnet aktivt i berättelsen.

Kan också användas av ensamstående föräldrar där mamma och pappa inte bor tillsammans.

Artiklar som boken omnämns i