Varför får inte jag vara med?

  • Utgivningsår: 20-09-2016
  • ISBN: 9789187119873

Cirka 60 000 elever går dagligen till skolan med oro för att utsättas för mobbning. Mobbning måste ständigt diskuteras och alla bör tydligt ta avstånd ifrån detta.

Varför får inte jag vara med? handlar om Rosa som kämpar för att få vara med och förstå de spelregler som gäller bland tjejerna, men misslyckas. Två tuffa tjejer styr hela klassen. Hon utsätts för grym mobbning. Ingen lärare ser, men Rosa träffar en äldre dam med hund som både ser och hör.

De frågeställningar som tas upp i varje kapitel kan ligga till grund för diskussioner både i skolan och privat.

Anette Evaldsson har många års erfarenhet från olika skolformer och har tidigare givit ut Bakom skolans slutna dörrar.

Rekommenderad läsålder 9-12 år

Artiklar som boken omnämns i