Världens bästa bebis

  • Utgivningsår: 29-01-2018
  • ISBN: 9789177830993

Skapa ett vackert och personligt minnesalbum för barnets första år.

Sidorna i detta album är fulla av fina pappersdetaljer som pop-up, utskärningar, småböcker, kuvert för bilder m.m. m.m.

Fokus ligger på barnets första år, men här finns även plats att nedteckna milstolpar som inträffar några år senare.

Dagen för barnets födelse, dagen då barnet kom hem
hur barnet växer varje månad
de första tänderna
de första orden
de första stegen
den första julen
Och mycket mer!

Artiklar som boken omnämns i